Regulamin Strony

allie-smith-HwbSRFerbvg-unsplash

Zastrzeżenie prawne 

Sprzedawca niniejszym wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji, wyrażonych lub dorozumianych, dotyczących wartości handlowej lub przydatności do określonego celu. To wyłączenie odpowiedzialności sprzedawcy w żaden sposób nie wpływa na warunki gwarancji producenta, jeśli taka istnieje. Prawo własności do zakupionego tu towaru zachowuje sprzedający do momentu całkowitej zapłaty za towar przez kupującego i od tego momentu tytuł przechodzi na kupującego. Jeśli kupowane tu towary są kupowane w celach eksportowych, nabywca musi uzyskać od rządu federalnego odpowiednią dokumentację eksportową przed wysyłką do innego kraju. Ponadto gwarancje producentów na eksportowane towary mogą się różnić lub nawet być nieważne. Jeśli masz pytania, zapytaj. Wszelka odpowiedzialność dotyczy tylko zakupionych produktów.

Warunki i zasady: 

Podstawowe warunki

W przypadku wszystkich cen i produktów zastrzegamy sobie prawo do dokonywania korekt z powodu błędów, zmieniających się warunków rynkowych, wycofania produktu lub błędów typograficznych w reklamach. Allegro nie odpowiada za zmiany cen producenta, które mogą nastąpić w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Zdjęcia produktów na tej stronie mogą nie odzwierciedlać dokładnie otrzymanego produktu. Mogą istnieć rewizje projektu i różnice kolorystyczne.

Zachowaj wszystkie materiały opakowaniowe i dokumentację na wypadek konieczności naprawy lub zwrotu sprzętu. Przed zwrotem jakiegokolwiek produktu należy uzyskać numer autoryzacji zwrotu towaru (RMA). ŻADNE zwroty dowolnego typu nie będą przyjmowane bez numeru RMA. Dzwoniąc w celu uzyskania numeru RMA, należy przygotować następujące informacje: imię i nazwisko klienta, numer faktury, numer seryjny i charakter problemu

Prawa i ograniczenia

 1. Członkowie muszą mieć ukończone 18 lat.
 2. Członkowie otrzymują ograniczone czasowo, niewyłączne, odwoływalne, nieprzenoszalne i niepodlegające sublicencjonowaniu prawo dostępu do tej części kursu online, która odpowiada zakupowi.
 3. Część kursu online odpowiadająca zakupowi będzie dostępna dla Członka tak długo, jak długo kurs będzie utrzymywany przez Firmę, czyli co najmniej rok po zakupie Członka.
 4. Filmy w kursie są dostarczane jako strumień wideo i nie można ich pobrać.
 5. Wyrażając zgodę na udzielenie takiego dostępu, Spółka nie zobowiązuje się do utrzymania kursu ani do utrzymywania go w obecnym kształcie.
Wybierz pola do wyświetlenia. Inni zostaną ukryci. Przeciągnij i upuść, aby zmienić kolejność.
 • Obraz
 • SKU
 • Ocena
 • Cena
 • Stany magazynowe
 • Dostępność
 • Dodaj do koszyka
 • Opis
 • Treść
 • Waga
 • wymiary
 • Dodatkowe informacje
 • Atrybuty
 • Atrybuty niestandardowe
 • Pola niestandardowe
Porównaj
Lista życzeń 0